Garantie en keurmerken

Kiba is in het bezit van de volgende certificaten: SKG, een onafhankelijke certificatie-instelling in de bouwnijverheid, bewaakt de kwaliteit van het productieproces en de producten. De controle op de productie van aluminium, stalen en kunststof gevelelementen, alsmede op inbraakwerend hang- en sluitwerk en veiligheidsbeglazingen wordt door de keurmeesters in de bedrijven uitgevoerd. SKG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte meetwagens en een eigen laboratorium. SKG is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Bouwproducten, bouwdelen, diensten en processen geleverd met een KOMO-kwaliteitsverklaring voldoen aan alle eisen die producenten, architecten, bouwbedrijven en eigenaren daaraan in het bouwproces stellen. Architecten leggen de eisen vast in bestekken, rekening houdend met de eisen die het Bouwbesluit aan bouwwerken en gebouwen stelt. En, waar van toepassing, rekening houdend met de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Met KOMO is en blijft het dan efficiënt om te beoordelen of bouwproducten aan de eisen van het bestek voldoen. En bouwbedrijven kopen in op basis van bestekspecificaties en keuren bij aflevering of geleverd is wat werd besteld. Eigenaren voeren onderhoud uit conform de aanwijzingen in de KOMO Kwaliteitsverklaring. Tot slot: Europese fabrikanten hebben de zekerheid dat bouwproducten gelijkwaardig worden beoordeeld op geschiktheid voor de toepassing ervan in werken in Nederland.

 

             

 

Alpro en Kiba. Samen op z'n sterkst!

www.alpro.nl