Terugdringen van CO2-uitstoot

Kiba hecht veel waarde aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ons doel is de impact van onze bedrijvigheid op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Dit is een opstelling die wij actief binnen onze organisatie promoten en concreet maken door onze huidige activiteiten conform de reguliere milieueisen uit te voeren. Bij Kiba is het gebruik van afgeschreven bouwmaterialen maximaal, waarbij wij het restafval tot het uiterste beperken. Daarnaast zijn wij continu bezig onze productieprocessen dusdanig aan te passen en te innoveren dat milieubelastende activiteiten zoveel mogelijk achterwege blijven.

Energiebewust leven en werken

Energiebewust leven en werken wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Elke maatregel die daaraan bijdraagt wordt van overheidswege van harte toegejuicht. Kunststof kozijnen, ramen en deuren hebben van zichzelf een hoge warmte-isolatie. Door de toepassing van zorgvuldig industrieel vormgegeven PVC-profielen voorzien van meerdere kamers, gevuld met stilstaande lucht, ontstaat een natuurlijke isolerende barrière. Door dubbele of zelfs driedubbele beglazing te gebruiken, kunnen zeer hoge isolatiewaarden worden bereikt tegen relatief lage kosten.